Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Zaproszenie na Our Sound
#11
Aktualizacja regulaminu obu konkursów:
Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest
Cytat:Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Edycje Konkursu odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej. Władze chętnej do udzialu Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

3. Organizowaniem Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

4. Organizatorów co edycję wyłania Przewodniczący Komisji Naczelnej.

5. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

6. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

7. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

8. Skład Komisji Naczelnej jest stały

9. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela Księstwa Sarmacji (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela Konsulatu Sclavinii (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

10. Konkurs może być prowadzony przez jedną osobę stanowiącą funkcje dyrektora konkursu.

Art. 3 [Preselekcje]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu.

Art. 4 [Głosowanie]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

2. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa


Art. 5 [Utwory muzyczne]
1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.
8. Dozwolona jest zmiana piosenki wystawianej przez dane kraje ale w czasie przewidzianym na preselekcje a informacja o tym musi być podana publicznie.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest
Cytat:Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Dwunasta edycja dorosłej odsłony Konkursu ma się odbyć między czerwcem a grudniem2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Grodzisk w Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji
2. Początek 12 edycji Our Sound planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 grudnia 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 20 grudnia 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
8. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
9. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
10. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.


Regulamin 1 edycji Junior Our Sound Song Contest
Cytat:Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Pierwsza edycja dorosłej odsłony Konkursu ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Grodzisk w Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji
2. Początek 1 edycji Junior Our Sound planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 grudnia 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 20 grudnia 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
8. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
9. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
10. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

1. Postanowienia opisane w Art. 1, Art. 2 p. 3, p. 6 - 10 stosuje się również wobec pierwszej edycju Junior Our Sound Song Contest która to odbędzie się w Grodzisku równolegle głównego konkursu Our Sound.
2. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
4  Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Terminarz 12 edycji Our Sound i 1 edycji Junior Our Sound:
4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników

Organizacja (narracyjna) konkursu:
12 edycja Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Miasto i region organizujący: Grodzisk (Starosarmacja, Księstwo Sarmacji)
Arena: Grodzisk Arena
[Obrazek: hala-fot-archiwum-um-gliwice-michaa-buksa450.jpg]
Slogan: Sound of Music
Scena:
[Obrazek: Eurovision_2011_stage.jpg]
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio:
[Obrazek: 1375090493.jpg]
Prowadzenie:
Anastasiya Vinnikova (reprezentantka Księstwa Sarmacji na jednym z wcześniejszych konkursów Our Sound z piosenką pt. "I love Belarus") :
[Obrazek: anastasiya_2_crop.jpg]
Aleksandra Jasnewska (Telewizja Korona) :
[Obrazek: 583lKS2.jpg]
Tamara Starska (Telewizja Korona) :
[Obrazek: sZ1qQTM.jpg]
Edyta Głębka (Telewizja Korona):
[Obrazek: nivkWMl.jpg]
Prowadzenie Ceremonii Otwarcia: Zespół My3  (Julia Trojanowska, Natalia Klewicz i Karolina "Gefi" Gefert)
Reporterki konkursu: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - to też wokalistki z zespołu 3+2 oraz w czasie koncertu dziewczyny z zespołu My3
Prowadzenie Konferencji Prasowych:
Roksana Świętek
[Obrazek: XCXvf8e.jpg]
Agnieszka Jaworska 
[Obrazek: YvsVt4o.jpg]
z Telewizji Korona oraz Ida Nowakowska-Herndon
Hymn konkursu: Velvet - Sound of Music: https://youtu.be/qWG392hYmps
Goście specjalni:
Anastasiya Vinnikova z piosenkami "I love Belarus" (https://www.youtube.com/watch?v=frhQMuyH0lg ) oraz "For the gold" (https://www.youtube.com/watch?v=eLBml3iJPLI )
Velvet z hymnem konkursu oraz Mi Amore: https://www.youtube.com/watch?v=j9wplafBfxI
Zespół 3+2  (z pierwszą w historii konkursu w barwach Sarmacji - https://www.youtube.com/watch?v=9qD5B79Z0wg lub  https://www.youtube.com/watch?v=JNSEl49Ybjw albo w formie teledysku: https://www.youtube.com/watch?v=hZQOq8MG4nI ) i dodatkowym singlem "Butterfiles" (https://www.youtube.com/watch?v=MvK2KU2zfzA i w formie teledysku: https://www.youtube.com/watch?v=nklIoJzjwwM )
- zespół Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) z piosenką "Amerika" (https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM ) z I edycji i nowym singlem "Radio" (https://www.youtube.com/watch?v=z0NfI2NeDHI )
- zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) z utworem "The Girl With The Pearl's Hair" (org. "Gyöngyhajú lány") : https://www.youtube.com/watch?v=SNLsmh_otYs
Przedział wiekowy artystów uczestniczących w konkursie: 16+ lat

-------
1 edycja Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Miasto i region organizujący: Grodzisk (Starosarmacja, Księstwo Sarmacji)
Arena: Grodzisk Arena
Slogan: Around The World (Dookoła Świata)
Scena:
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio
Hymn konkursu: A-Teens - Halfway Around The World: https://youtu.be/bhLHZovX1t0
Prowadzenie: Ida Nowakowska-Herndon
[Obrazek: photo_60777_1583933119_big.jpg]
oraz zespół My3 (Julia Trojanowska, Natalia Klewicz i Karolina "Gefi" Gefert)
Reporterki konkursu: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - to też wokalistki z zespołu 3+2
Prowadzenie Konferencji Prasowej: Edyta Głębka i Tamara Starska
Goście specjalni:
Alicja Szemplińska z piosenkami "Prawie My" (https://www.youtube.com/watch?v=flyzFzMtCc8 ),  "Empires" (https://www.youtube.com/watch?v=4X9qQ6GqdcU ) i "Gdzieś" ( https://www.youtube.com/watch?v=_psmxtRCioo )
Zespół A-Teens: z hymnem konkursu,  Upside Down ( https://www.youtube.com/watch?v=ggiUMDccO0Y ) i ABBA Mix (https://www.youtube.com/watch?v=9p6I83GqKdk )
Zespół BeFour:
SMS ( https://www.youtube.com/watch?v=GqIfcMN1-NM ) , All4One ( https://www.youtube.com/watch?v=POhG29oqQ7g ), Everybody (https://www.youtube.com/watch?v=J2efl8oksCc ), Ding a Dong (https://www.youtube.com/watch?v=Z9Tsv5eqI7Y ), Come fly with Me (https://www.youtube.com/watch?v=6gYwOyo7KNU ) oraz Champion (https://www.youtube.com/watch?v=LMyvgm17UzA )
zespół B'Witched: https://youtu.be/UvjLgjtJKsc
Przedział wiekowy artystów uczestniczących w konkursie: 8 - 15 lat

Centrum Prasowe obu konkursów: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1068&t=30156
Odpowiedz
#12
Zmieniacie te regulaminy jak rękawiczki Big Grin
(-) A. Kardacz von Hohenburg

Võnd laatste per immer dat Winqulideg Union
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości