Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Czas Anater
#1
Czas Anater
Organ prasowy Arcyksięstwa Anaterskiego

Nr 1/2021
Niech żyje Anater! Proklamowano Arcyksięstwo
       Dokładnie dziś w Ratuszu Miejskim w Anater, odbyło się spotkanie właściciela naszej dzielnicy - Mateusza Żmgirodzkiego z radcami miejskimi. Postanowiono na nim o proklamowaniu Arcyksięstwa Anaterskiego, silnej nowoczesnej scentralizowanej monarchii, która to przede wszystkim będzie miała za zadanie odpowiadać na potrzeby ludu, w tym zapewniać jemu dobrobyt. Władcą Arcyksięstwa został Żmigrodzki, który przyjął imię Mateusza.
Faszystowska Hohenburgia pokazuje pazurki
       Tuż po koronacji Arcyksięcia, sąsiadująca z Anater dzielnica - Republika Osaczeska, a dokładnie jej przywódca - Erik Otto von Hohenburg wygłosił przemową pełną gróźb wobec państwa naszego oraz innych dzielnic. Król Hohenburg w tej przemowie wezwał swoich poddanych do zniszczenia tzw. "żmigrodyzmu" oraz do walki o zjednoczenie ziem winkulijskich. W związku z tymi słowami, Arcyksiążę zarządził pobór do Armii Arcyksięstwa. Akcja poborowa jest głównie adresowana do chłopów, którzy stanowią 90% ludności Anater. Władca obiecuje im, za służbę dla ojczyzny, umarzanie większości, a nawet całości długów oraz przywileje emerytalne.
       Ader Ferro, w komentarzu dla "Czasu Anater", stwierdził, że "w Osaczesku zapanował faszyzm, który to idzie po niewinne dusze innych państw dzielnicowych". Na tą chwilę do wojska, zgłosiło się 50 tys. ochotników, a liczba ta wciąż rośnie.
Odpowiedz
#2
Nr 2/2021

Powstała Wielka Armia Anater
       Dokładnie dziś zakończył się pobór do Wielkiej Armii Anater. Zgłosiło się ponad 145 tys. ochotników oraz 20 tys. zapisało się do rezerwy. Jak mówi w rozmowie z nami generał Joahim Murwik, dowódca Wielkiej Armii, większość z ochotników zostanie przydzielonych do sił piechoty, a mniejsza część, ta która ma obycie z końmi, trafi do kawalerii. Jak powiedział Arcyksiążę: "dobre wojsko jest podstawą rozwoju naszego państwa. Musimy walczyć, aby przeżyć, aby lud mógł żyć szczęśliwie i w dobrobycie."

Nowe Miasto wymierza cios Anater
       Anater został zadany poważny cios - mówił ostatnio prefekt Sombekemsaf. Słowa te, zostały wypowiedziane po bezprecedensowym akcie wymierzonym wobec Arcysksięstwa. Winkulijska Kompania Węglowa, która zarządza zagłębiem węglowym w Nowym Mieście nad Widłą, znajdującym się w dzielnicy senioralnej, ogłosiła w swoim komunikacie, że wstrzymuje do odwołania wszelkie dostawy węgla. Kompania nie uzasadnia swojej decyzji, która to została podjęta mimo wywiązywania się ze wszelkich płatności przez Arcyksięstwo. Jest to poważny cios z kilku powodów. Po pierwsze, węgiel jest potrzebny do ogrzewania budynków wielorodzinnych w Anater oraz osiedli robotniczych w Sombekemsaf. Oprócz tego, brak węgla godzi w śmiałe plany Arcyksięcia, który to chciał rozpocząć wielkie projekty przemysłowe, które umożliwiałyby budowę artylerii dla Wielkiej Armii oraz broni palnej dla piechoty. Jak donoszą nasze źródła z Pałacu, Arcyksiążę wpadł w furię. Główne dowództwo Wielkiej Armii wydało oświadczenie, w którym to powiedziano, że rozważane są różne, nawet najbardziej radykalne środki, w celu wyegzekwowania należytych dostaw węgla.

Niech żyje Związek Albioński!
      Kilka dni temu powołany został Związek Albioński - konfederacyjne państwo, składające się z albiońskich ksiąstewek, którego prezydentem został książę Artur Kardacz z dynastii Hohenburgów. Eksperci wskazują na to, że Związek Albioński zapewni w tamtym regionie stabilizację sytuacji wewnętrznej, która to ostatnimi czasami była niestabilna. Jeden z ekspertów "Czasu Anater", Ader Ferro mówi, że powstanie Związku Albiońskiego może być szansą dla Arcyksięstwa, a w dłuższej perspektywie czasu także dla zjednoczenia Winkulii, które jest to akcentem ideologicznym obecnym w retoryce Arcyksięstwa oraz Królestwa Osaczesko.
      
Odpowiedz
#3
Nr 3/2021
'Konflikt węglowy' narasta
       Dziś byliśmy świadkami kolejnej eskalacji w konflikcie pomiędzy Winkulijską Kompanią Węglową, a rządem Arcyksięstwa. Kompania wydała komunikat, w którym ogłosiła natychmiastowe wypowiedzeń umów handlowych między nią, a Arcyksięstwem. Wypowiedzenie zostało dokonane wbrew klauzulom zawartym w umowach handlowych, które dokładnie stwierdzały, że wypowiedzenie może odbyć się po zawarciu odpowiednich porozumień między stronami. Skarbnik Arcyksięstwa powiedział, że każdy dzień zwłoki to dodatkowe 400 ton węgla, które Kompania będzie musiała dać Arcyksięstwu. Generalne Dowództwo Wielkiej Armii zarządziło mobilizację I Korpusu stacjonującego w prefekturze Anater, oraz II Korpusu z prefektury Sombekemsaf. Obydwa korpusy liczą odpowiednio 40 tys. oraz 45 tys. żołnierzy. Arcyksiążę ogłosił ultimatum: "Jeśli w ciągu następnych dwunastu godzin, ta zapchlona burżuazyjna Kompania nie zacznie wywiązywać się z opłaconych przez nas dostaw, to podjęte zostaną nadzwyczajne kroki."
Odpowiedz
#4
Nr 4/2021 - Wydanie Specjalne

Rozkaz Arcyksięcia Mateusza do Wielkiej Armii Anaterskiej
z dnia 21 stycznia 2021 roku

Żołnierze! Najwyżsi i najczcigodniejsi dowódcy Wielkiej Armii! Jak wiemy narodowi naszemu zadano perfidny cios. Zadała go ręka sił burżuazyjnych, które to trzymają ster nad Winkulijską Kompanią Węglową w Nowym Mieście nad Widłą. Każdy dzień bez dostaw drogocennego surowca, jakim jest węgiel, przybliża nas do granic upadku naszego państwa, a przede wszystkim do niedoli ludu Anater. Proklamując Arcyksięstwo, przysiągłem, iż niezależnie jak koleje losu toczyć się będą, o dobrobyt narodu dbać będę. Dlatego też, nie widząc innych możliwości zadbania o obywateli, nakazuję Wam podjęcie następujących działań:
  1. Nakazuje się II Korpusowi Wielkiej Armii "Sombekemsaf" przekroczenie granicy Arcyksięstwa i zajęcie komitatu Nowe Miasto nad Widłą, celem przeprowadzenia egzekucji zaległych dostaw.
  2. I Korpus Wielkiej Armii "Anater" dzieli się na dwie części, odpowiednio po 20 tys. Jedna z tych części ma dołączyć do II Korpusu, a druga ma pozostać w obszarze przygranicznym.
  3. Mobilizuje się 20 tys. żołnierzy z III Korpusu Wielkiej Armii "Północny Wierch", aby ci zapewniali porządek w prefekturze Anater i Sombekemsaf, podczas przeprowadzania operacji egzekucyjnej.
Żołnierze! Pamiętajcie, że niniejsza operacja nie jest operacją wymierzoną przeciwko władzom Dzielnicy Senioralnej. Jest to operacja wymierzona przeciwko burżuazyjnej dyktaturze w Nowym Mieście nad Widłą. Idziecie tam, nie tylko jako egzekutorzy dóbr, które nam się należą, ale również jako oswobodziciele ludu pracującego Nowego Miasta. Wasze męstwo i odwaga zostaną zapamiętane Wam na zawsze, a przeze mnie odpowiednio wynagrodzone.

Niech żyje Arcyksięstwo!

Archidux Anater
(-) Mattheus de domo Żmigrodhus
Odpowiedz
#5
Nr 5/2021

Arcyksiążę robi porządki
Dzisiaj arcyksiążę Mateusz zaprzysiągł tekst Karty Konstytucyjnej Arcyksięstwa Anater. Akt ten potwierdza wszystkie prawa zawarte w Konstytucji Związku Winkulijskiego, określa kompetencje arcyksięcia i wprowadza możliwość zwoływania przedstawicielstw ludowych oraz rozpisywania plebiscytów. Od teraz, każdy z urzędników arcyksiążęcych będzie zmuszony złożyć przysięgę na Kartę Konstytucyjną.

Kryzys w Winkulii?
W Zamku Królewskim w Kanugardzie, siedzibie Prezydenta i Rady Egzekucyjnej odbywa się obecnie nieformalne spotkanie elity rządzącej ZW. Jak mówią nieoficjalne źródła, dyskusja dotyczy przyszłego kształtu Związku Winkulijskiego. Będziemy relacjonować przebieg wydarzeń na bieżąco.

Odrodzenie starych demonów
Na ulicach Anater momentami bywało gorąco - w stolicy Arcyksięstwa odbył się dziś cały szereg demonstracji. Rano, przez ulice miasta, przeszła demonstracja zwolenników egvalizmu, którzy domagają się rozpoczęcia drugiej rewolucji egvaliańskiej i powrót do zasad głoszonych przez Aleksandra van der Egvala. Później, odbyła się demonstracja zwolenników centrolewicowego Folksbundu, którzy domagali się demokratyzacji życia politycznego w państwie winkulijskim. Po południu, odbyły się dwie manifestacje - manifestacja nowofaszystów i monarchistów, które to około pół godziny połączyły się w jedną wspólną prawicową.
Odpowiedz
#6
Nr 6/2021

Czas na sobór?
Nie milkną echa artykułu autorstwa Arcyksięcia na temat miejsca religii w państwie winkulijskim. Dziś, w wywiadzie z "Czasem Anater", Mateusz Żmigrodzki zapowiedział, że będzie się starał zorganizować w niedługim czasie sobór chrześcijan winkulijskich, o którym to wspominał w swoim artykule: Jak nie teraz, to kiedy? Nasze państwo znajduje się w momencie przełomowym - czuję to ja i chyba każdy z nas. Musimy stawić czoło przeznaczeniu, musimy wskrzesić ducha tego narodu. Nieoficjalnie, innym państwem zainteresowanym organizacją soboru może być Królestwo Osaczeska. Czas pokaże, czy inicjatywa Arcyksięcia okaże się sukcesem.

Nowa siła polityczna na horyzoncie?
Tymczasem wczorajsze demonstracje polityczne w stolicy naszego państwa - Anater - nie poszły na próżno, rzecz jasna dla uczestników. Dziś, na Rynku Głównym Anater odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli anaterskich stowarzyszeń monarchistów, nowofaszystów, egvallistów i folksbundowców. Powołano do życia stowarzyszenie Ludowy Front Winkulii, które to ma za zadanie "wypracowywać wspólne rozwiązania programowe dla Winkulii i jej narodu." LFW zadeklarował jednocześnie wsparcie dla sprawy zjednoczenia religijnego w Winkulii. Wydarzenie to stanowi zaskoczenie z racji, że jest stowarzyszenie to jest tworzone przez momentami całkowicie odmienne grupy polityczne. Przywódcy stowarzyszenia zapowiedzieli, że Front nie chce tylko ograniczać swojej działalności do Arcyksięstwa, ale ogarnąć swym zasięgiem cały Związek Winkulijski. Może się to udać - zauważają obserwatorzy, wskazując fakt, że również dziś - na wzór wczorajszych wydarzeń - obdyły się manifestacje w Osaczesku, ale i także ogarniętym stagnacją Volkianie, gdzie zwykli ludzie maszerowali przez Krasnodarsk i inne duże miasta, z hasłami nacjonalistycznymi na ustach.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości