Związek Winkulijski
Rozporządzenie Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Volkianu - Wersja do druku

+- Związek Winkulijski (http://zwiazekwiv.ct8.pl)
+-- Dział: Władze (http://zwiazekwiv.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=503)
+--- Dział: Zamek Królewski w Kanugardzie (http://zwiazekwiv.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=438)
+---- Dział: Biblioteka zamkowa (http://zwiazekwiv.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=308)
+----- Dział: Rozporządzenia/Dekrety (http://zwiazekwiv.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=549)
+----- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Volkianu (/showthread.php?tid=3111)Rozporządzenie Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Volkianu - Mateusz Żmigrodzki - 03-12-2020

Rozporządzenie Prezydenta Związku Winkulijskiego
o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Volkianu
z dnia 3 grudnia 2020 roku

Mając na uwadze dobro całego państwa oraz więzi braterstwa łączące naród winkulijski z narodem volkiańskim, w związku z sytuacją zbrojnego konfliktu i destabilizacji państwa volkiańskiego, działając na podstawie uprawnień nadanych mi przez art. 49. ust. 2. Konstytucji Związku Winkulijskiego z dnia 24 listopada 2020 roku, postanawia się wprowadzić na terenie Autonomicznego Kraju Związkowego Volkian - Socjalitycznej Republiki Volkianu stan wojenny. Tym samym, zezwala się Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych Związku Winkulijskiego na podjęcie odpowiednich działań, zmierzających do zakończenia wojny domowej w Volkianie.

Prezydent Związku Winkulijskiego: Mateusz Żmigrodzki