Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Rozporządzenie Prezydenta - Statut Organiczny Kraju Związkowego Egvalland
#1
Rozporządzenie Prezydenta
Statut Organiczny Kraju Związkowego Egvalland
Prezydent Związku Winkulijskiego zapoznawszy się z potrzebami i pragnieniami społeczności lokalnej Egvallandu, pokładając wiarę w słuszność i rozsądek jego mieszkańców i mając nadzieję na rozwój naszego kraju, postanawia co następuje:
Art. 1.
1. Niniejsze rozporządzenie określa sposób organizacji władzy na obszarze Kraju Związkowego Egvalland (w skrócie KZE), prawa i powinności mieszkańców KZE, ustrój podziału terytorialnego tego kraju związkowego.
2. Kraj Związkowy Egvalland obejmuje całość obszaru Półwyspu Winkulijskiego wraz z przylegającymi do niego wyspami Winewa i Nowa Hirshbergia.
3. Władza w Kraju Związkowym Egvalland sprawowana jest w sposób demokratyczny przy udziale wszystkich jego mieszkańców.
4. Flagą Kraju Związkowego Egvalland jest flaga koloru pomarańczowego z gryfem na środku, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dekretu.
Art. 2.
1. Mieszkańcami Kraju Związkowego Egvalland są wszyscy obywatele Związku Winkulijskiego, którzy deklarują zamieszkanie w regionie, lub posiadają lenno na jego obszarze nie zamieszkując przy tym na stałe w innej części państwa.
2. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest szacunek do lokalnej kultury, tradycji i przestrzeganie obowiązującego prawa.
3. Każdy mieszkaniec ma prawo do uczestnictwa w życiu politycznym i kulturalnym Kraju Związkowego Egvalland, w tym do sprawowania urzędów.
Art. 3.
1. Podział terytorialny kraju składa się z komitatów (lenn).
2. Podział kraju na lenna przedstawia załącznik nr. 2.
3. Przepisy odnośnie zakresu sprawowania władzy nad komitatem i zasad ich przyznawania regulują odrębne przepisy prawa.
Art. 4.
1. Kraj Związkowy Egvalland chroni dziedzictwo historyczne i kulturowe swoich regionów historycznych i kulturowych, w tym również kontynuuje kulturalne tradycje państw historycznych istniejących dawniej na jego terenie.
2. Wyznanie Apostolskiego Kościoła Winkulijskiego, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w Egvallandzie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Apostolski Kościół Winkulijski rządzi się własnemi prawami. Stosunek Państwa do Kościoła będzie określony na podstawie układu z AKW.
Art. 5.
1. Władzę wykonawczą w Kraju Związkowym Egvalland wykonuje Prezydent Związku Winkulijskiego.
2. W jego imieniu, władzę w KZE może wykonywać Pierwszy Minister, który stoi na czele wraz z Prezydentem lokalnego rządu.
3. Zakres kompetencji Pierwszego Ministra określa każdorazowo Prezydent.
4. Pierwszy Minister stanowi władze wykonawczą także dla terytoriów zamorskich Związku Winkulijskiego, w szczególności Nowej Winkulii.
5. Pierwszy Minister nie wchodzi w skład rządu centralnego.
Art. 6.
1. Kraj Związkowy Egvalland operuje własnym budżetem wygospodarowanym ze środków rządu centralnego.
2. Budżet KZE nie posiada własnego konta bankowego i korzysta z konta rządu Związku Winkulijskiego.
3. Kraj Związkowy Egvalland utrzymuje się z:
a.) podatków lokalnych
b.) darowizn
c.) subwencji rządowych
d.) dochodów z tytułu korzystania z infrastruktury i innej działalności gospodarczej.
Art. 7.
1. Niniejsze rozporządzenie może zostać zmienione przez Prezydenta na wniosek przynajmniej dwóch mieszkańców Kraju Związkowego Egvalland.
2. Prezydent lub jego przedstawiciel może podjąć decyzję o organizacji referendum lokalnego w sprawie wprowadzenia określonych zmian w prawie lokalnym, wyniki referendum są wiążące i odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
3. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Postanowiono dnia 12 listopada 2020 roku
Prezydent Związku Winkulijskiego: M. Żmigrodzki
Załącznik nr 1:
[Obrazek: Screenshot_2020-11-09_Flag_Designer.png]
Załącznik nr 2:
[Obrazek: sketch-1593985829626.png]
Odpowiedz
#2
Zmieniono na podstawie Ustawy o nowym porządku prawnym z dnia 30 listopada 2020 roku
Mateusz Żmigrodzki
(-) Arcyksiążę Anater;
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości